Toen ik drie maanden geleden in allerijl met een cliënt naar het ziekenhuis moest voor een geplande afspraak, viel het mij op hoeveel gevolgen dit relatief korte bezoek had voor de dagelijkse gang van zaken in een zorginstelling als Daelzicht. Ik schreef er kort wat over op LinkedIn.

Vanmiddag met een cliënt voor controle naar het ziekenhuis geweest. Collega kon onverwacht niet mee, dus halsoverkop begeleiders thuis gebeld om te vragen of ze eerder wilden komen, tegen extra uren. Uiteindelijk het programma van dagactiviteiten omgegooid zodat de afspraak in het ziekenhuis kon doorgaan. Wat tot gevolg had dat de activiteiten van de andere cliënten geen doorgang konden vinden. Een vervuilende dieselrit naar het ziekenhuis gemaakt met een chagrijnige cliënt die eigenlijk liever thuis was gebleven. Net op tijd in het ziekenhuis een kwartier gewacht.

Voor een controleafspraak die welgeteld drie minuten duurde. De arts hoefde niet te kijken en vroeg enkel hoe het ging. Volgende afspraak over drie maanden.

Voor mij is duidelijk wat inzet van technologie in de zorg ons kan brengen. Nu nog samenwerking cure en langdurige zorg.

Tijdens een mooie wandeling naar huis besloot ik om de daad bij het woord te voegen. Die avond zocht ik contact met de behandelend specialist, de heer van Unen bij het Laurentius ziekenhuis Roermond. Ik vertelde wat ik die dag had meegemaakt; dat het nogal wat voeten in de aarde had gehad om naar het ziekenhuis te kunnen komen. En stelde hem voor om samen de uitdaging aan te gaan om het volgende consult op afstand via een videoverbinding te realiseren. Dokter van Unen reageerde positief en liet weten ervoor open te staan om te proberen dit voor elkaar te krijgen.

En waarom ook niet? Steeds meer ziekenhuizen kiezen voor contact op afstand met hun patiënten door middel van een beeldverbinding. Ook bij het Laurentius ziekenhuis loopt een proef waarbij, in samenwerking tussen de spoedeisende hulp en de ambulancezorg, de iPad wordt ingezet als middel voor beeldbellen met patiënten.

 

Dataveiligheid en wetgeving

Toch komt er veel kijken bij het opzetten van een beeldverbinding met patiënten. Niet zomaar iedere willekeurige softwareapplicatie kan worden ingezet als communicatiemiddel voor patiëntenzorg. Privacygevoelige patiëntgegevens mogen onderweg van verzender naar ontvanger natuurlijk niet worden onderschept. Om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen is het belangrijk om verscheidene normen te volgen. Een beeldverbinding wordt plots medische technologie, waarmee zorgvuldig dient te worden omgesprongen.

Test Skype for business

Test Skype for business

De beste manier om er zeker van te zijn dat gegevens veilig worden verzonden, is door gebruik te maken van eigen servers. Skype for business biedt deze mogelijkheid. De manager informatisering en automatisering van het Laurentius ziekenhuis, Frank Soons, stelde voor om het via deze weg te proberen. Op deze manier zou de beeldverbinding via Laurentius lopen. Na enkele malen testen werd de verbinding in orde bevonden en kon de hardware in de spreekkamer van dokter van Unen in gereedheid worden gebracht.

 

Geslaagd consult op afstand

Vanochtend was het zover. De controleafspraak van onze cliënt met dokter van Unen, waarvoor we eigenlijk bij de polikliniek verwacht werden, werd op afstand gevoerd. In het eigen appartement van de cliënt namen we plaats in de virtuele wachtkamer. De afspraak duurde ongeveer vijf minuten, waarin de arts met zijn patiënt sprak over het verloop van het herstel. Via de beeldverbinding kon hij de vorderingen beoordelen. Over drie maanden zal een vervolgafspraak plaats vinden, opnieuw op afstand via internet.

In het eigen appartement van de cliënt namen we plaats in de virtuele wachtkamer.

Hoewel dit consult op afstand voorlopig voor slechts één cliënt is opgezet, zou het natuurlijk mooi zijn als meer van onze cliënten gebruik zouden kunnen maken van een beeldverbinding met het ziekenhuis. Zodat meer tijd overblijft, bijvoorbeeld voor andere cliënten die voor een ingreep of controle wel fysiek naar het ziekenhuis moeten. Dit levert tijdwinst op voor begeleiders van onze instelling, maar zou er ook voor kunnen zorgen dat het ziekenhuis meer patiënten kan helpen, of meer aandacht kan besteden aan de individuele patiënt. Ik ben dan ook voornemens om te onderzoeken wat er nodig is binnen onze organisatie om beeldcontact met het ziekenhuis op afstand structureel mogelijk te maken.

Presentatie Laurentius mini-symposium e-health

Mini Symposium e-health & de patiënt, Laurentius ziekenhuis Roermond, 29 juni 2017

Op een mini-symposium over e-health, georganiseerd door het Laurentius ziekenhuis, wist de voorzitter van de cliëntenraad te vertellen dat 54 procent van de patiënten een herhaalconsult via videobellen of e-mail zou willen voeren. Dat is al een mooi getal, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel. In de eerste plaats om erachter te komen wat de overige 46 procent weerhoudt van een consult met hun arts op afstand. En vervolgens om na te gaan of dit ook geldt voor onze cliënten en hoe eventuele barrières te slechten.

Voor nu ben ik al zeer tevreden met wat we samen hebben bereikt. Hopelijk waait het enthousiasme, waarmee de collega’s van het Laurentius ziekenhuis en ikzelf dit voor elkaar hebben gekregen,  over naar andere collega’s zodat we deze proef een vervolg kunnen geven. Wie weet kan ons initiatief zelfs als voorbeeld dienen voor andere zorginstellingen en ziekenhuizen, om de handen ineen te slaan om de zorg uitvoerbaar en betaalbaar te houden.

Met dank aan: dhr. drs. Jacco van Unen, chirurg, dhr. Frank Soons, manager I&A, dhr. Ralph van Houtem, systeembeheerder en mevr. Inge Hensen-van den Boogaart, communicatieadviseur bij Laurentius ziekenhuis.

 

Rens Kempen

Begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en student Zorg en Technologie bij Daelzicht

Leave a Reply